A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

IMGW-PIB OSTRZEGA: ROZTOPY/2 małopolskie (4 powiatów) od 20:00/30.12 do 20:00/31.12.2021 Wzrost temp. do 8 st, opady do 15 mm, wiatr 30 km/h, porywy 50 km/h. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski i tatrzański.

2021-12-30 17:30:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 małopolskie( 3 powiaty) od 16:00/30.12 do 06:00/31.12.2021 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki i Nowy Sącz

2021-12-30 17:28:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 11:57/29.12 do 03:00/30.12.2021 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

2021-12-29 17:26:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 02:00/29.12 do 15:00/29.12.2021 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

2021-12-28 15:34:00

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. Dotychczas złożono ponad 500 000 deklaracji z szacowanej liczby 5 mln, przy czym dużą część z nich została złożona w wersji papierowej. Taka forma przekłada się nie tylko na opóźnienie w zasilaniu bazy, ale również na dodatkową pracę dla pracowników urzędów gmin, którzy sami muszą wprowadzać dane z przekazanych formularzy do systemu. Średni czas „przepisania” poprawnie wypełnionego formularza do CEEB przez urzędnika to: 2 – 5 minut. W przypadku braków, dochodzi czas skontaktowania się z wypełniającym, poinformowanie o konieczności uzupełnienia i odłożenie deklaracji do czasu dopełnienia formalności.

2021-12-28 12:37:00

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 30 grudnia 2021 r. o godz. 1200 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXIX Sesja Rady Gminy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.

2021-12-23 16:29:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w Zespole Szkół. Tematyka posiedzenia:

2021-12-23 16:26:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 małopolskie (8 powiatów) od 19:00/22.12 do 09:00/23.12.2021 temp. min -22 st, wiatr 12 km/h. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański.

2021-12-22 16:40:00

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 15 grudnia 2021 r.
Nr 122/2021 r. w sprawie  ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie tj. 27.12.2021 r. informujemy, że termin składania ofert  w sprawie :

 

  1. 1.      Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Uście Gorlickie 
    w dziedzinie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

  1. 2.      Otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie Gminy Uście Gorlickie, dla dzieci i młodzieży szkolnej,
    w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową, z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.” od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

  1. 3.      Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Uście Gorlickie 
    w dziedzinie pomocy społecznej -  Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Uściu Gorlickim typu  A   dla 15 podopiecznych – osób przewlekle psychicznie chorych   od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Zostaje ustalony na dzień 28.12.2021 r.  

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, opisanych nazwą zadania (w brzmieniu jak w § 1 niniejszego regulaminu),
w terminie do 28 grudnia 2021 r. do godz. 11.00 w sekretariacie w Urzędzie Gminy w Uściu Gorlickim,  pok. nr 3.

 

 

Kierownik OPS

Grażyna Orchel

2021-12-20 23:20:00

Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynne w dniach 27 grudnia 2021 oraz 07 stycznia 2022

2021-12-20 23:18:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 małopolskie (8powiatów) od 18:00/19.12 do 18:00/20.12.2021 przyrost pokrywy 20 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański

2021-12-20 16:38:00

Szanowni Mieszkańcy

W związku z trwającym sezonem grzewczym w najbliższych tygodniach pracownicy Urzędu Gminy Uście Gorlickie przeprowadzą planowe kontrole palenisk w gospodarstwach domowych w zakresie przestrzegania tzw. Uchwały antysmogowej Województwa Małopolskiego. Prowadzenie kontroli jest obowiązkiem gmin wynikającym z zapisów Programu Ochrony Powietrza.

Pracownicy Urzędu Gminy będą posiadać imienne upoważnienie Wójta Gminy Uście Gorlickie do wejścia na teren nieruchomości i przeprowadzenia kontroli. Kontrole będą połączone z akcją informacyjną dotyczącą możliwości ubiegania się o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w ramach Programu Czyste Powietrze i innych oraz konieczności inwentaryzacji źródeł ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kontrolowane nieruchomości zostaną wybrane w drodze losowania.

2021-12-20 15:48:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 małopolskie (7 powiatów) od 11:00/17.12 do 09:00/18.12.2021 przyrost pokrywy 20 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański.

2021-12-17 16:38:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005