A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 małopolskie (10 powiatów) od 11:00/25.06 do 24:00/25.06.2021 deszcz 60 mm, grad, porywy 100 km/h. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, suski, tatrzański i wadowicki.

2021-06-25 12:12:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 małopolskie (6 powiatów) od 22:44/24.06 do 06:00/25.06.2021 deszcz 30 mm, grad, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatów: dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz, tarnowski i Tarnów.

2021-06-25 12:08:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 6 lipca 2021 r. o godz. 800 na sali posiedzeń w Zespole Szkół.

2021-06-24 12:26:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 7 lipca 2021 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w Zespole Szkół.

2021-06-24 12:24:00

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

2021-06-22 20:01:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 małopolskie (21 powiatów) od 11:52/22.06 do 18:00/24.06.2021 temp. maks 29-32 st. temp. min 18-21 st. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, wadowicki i wielicki.

2021-06-22 19:57:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 małopolskie (wszystkie powiaty) od 11:00/22.06 do 24:00/22.06.2021 deszcz 50 mm, grad, porywy 100 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2021-06-22 19:55:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 małopolskie (21 powiatów) od 12:00/18.06 do 18:00/22.06.2021 temp. maks 29-32 st, temp. min od 15-18 st. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, wadowicki i wielicki.

2021-06-17 22:40:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 900 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2021-06-17 22:36:00

Spółka Wodociągowa w Uściu Gorlickim zawiadamia, że z przyczyn technicznych w dniu 18.06.2021 r. W godzinach 10-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców korzystających z wodociągu spółki

2021-06-17 11:05:00

Szanowni Państwo,
studenci Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, prowadzą badania naukowe na temat przyczyn wypadków drogowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Polski.  

 

Zapraszamy Państwa do udziału w dobrowolnych i anonimowych badaniach ankietowych. Zgromadzone statystyki wykorzystywane zostaną, jako zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania analizy w postaci pracy naukowej.

 

Ankieta składa się z 24 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożliwiających wpisanie własnej opinii/komentarza. Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.  

 

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/1Xa_Y9yDv8vDweqYvD3NB3kDxCIs6VFahFvgoMTMqSU4/viewform?edit_requested=true#responses

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

 

W imieniu zespołu badawczego

Justyna Skibińska

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica

2021-06-16 22:35:00

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie Nr XV/153/20 z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie

 

                       z a w i a d a m i a m   o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

2021-06-14 21:58:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz. 1500 w biurze Rady Gminy. Tematyka posiedzenia:

2021-06-13 20:53:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2021 r. o godz. 800 w biurze Rady Gminy. Tematyka posiedzenia:

2021-06-04 11:33:00

W związku z organizacją 8 Wyścigu Górskiego Magura Małastowska i zamknieciu drogi wojewódzkiej od Małastowa do Gładyszowa, organizatorzy informują o utrudnieniach oraz objazdach.

2021-06-01 22:10:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005