A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.

Jakie działania wspiera akcja

Aby dołączyć do grona uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos należy do 5 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. W drugim etapie odbywa się rozmowa telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji zgłaszający się zostaną poinformowani do 13 marca przez stronę internetową akcji Masz Głos.

2023-02-15 19:52:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 r. o godz. 1530 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-02-14 17:15:00

Główne zagrożenie na terenie dzielnicy nr 22 stanowi niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierujących pojazdami w miejscowości Gładyszów. Opisane zagrożenie występuje w m. Gładyszów na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej W 977 z droga powiatową 1496K. Przyczyną zagrożenia jest fakt, że kierujący pojazdami notorycznie nie stosują się do wskazań sygnalizatorów świetlnych sterujących ruchem na skrzyżowaniu i wjeżdżają na nie, gdy jest to zabronione.

 

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 23 stanowią przypadki popełniania wykroczeń uciążliwych związanych ze spożywaniem alkoholu, zaśmiecania orz zakłóceniem ładu i porządku publicznego przez osoby grupujące się w rejonie sklepów spożywczych w centrum m. Wysowa Zdrój.

2023-02-14 12:17:00

Refundacja poniesionych w 2023 r. kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe można składać do dnia 29 lutego 2024 r. lub po tej dacie – w terminie 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

2023-02-07 11:53:00

Wójt Gminy Uście Gorlickie zwraca się z zapytaniem do mieszkańców  czy występuje potrzeba zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat. Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt z tut. Urzędem Gminy  tel. 183516041  w. 46,P. Wansacz Elżbieta do dnia 15.02.2023.

2023-02-07 11:52:00

Gospodynie do dzieła! to program Fundacji BGK, który ma na celu pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i wyposażenia, dzięki któremu będą mogły realizować swoją działalność.
Co chcemy osiągnąć:
Naszym celem jest ułatwić KGW realizacje inicjatyw, projektów i działań, które wzmocnią potencjał obszarów wiejskich. Wizja wsi jako atrakcyjnego miejsca współpracy i wspólnych przedsięwzięć wymaga dodatkowych środków. Połączenie jej z aktywnością kobiet stanowi kluczowy aspekt, który przyczyni się do rozwoju.

Wiecej na https://www.fundacja.bgk.pl/gospodynie-do-dziela/?fbclid=IwAR2eOG8z8ZsWvuTj_77xvASWpjDnRg-O5cdT3Tyf_bifwFTdF3UTH86Wog8

2023-02-06 08:59:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 8 lutego 2023 r. o godz. 1300 na sali posiedzeń w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2023-02-05 15:38:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 11:00/03.02 do 21:00/03.02.2023 przyrost pokrywy 10 cm. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

2023-02-03 16:02:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2023 r. o godz. 900 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2023-01-31 18:25:00

Ochotnicza Straż Pożarna w Uściu Gorlickim zrealizowała operację pn. „Siłownia zewnętrzna w Uściu Gorlickim” mająca na celu poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej obszaru poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Uściu Gorlickim wraz ze szlakiem dziedzictwa kulturowego do czasu złożenia wniosku o płatność końcową

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2023-01-27 16:52:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 2 lutego 2023 r. o godz. 1300 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2023-01-25 20:09:00

Z głębokim smutkiem informujemy, że w wieku 87 lat zmarł Pan Józef Radzik - były Wójt Gminy Uście Gorlickie (powiat gorlicki, woj. małopolskie). Wójt Józef Radzik, wcześniej Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Hańczowej oraz Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Uściu Gorlickim, przez wiele lat był związany z samorządem Gminy Uście Gorlickie. W latach 1990-1996 pełnił funkcję pierwszego po roku 1989 Wójta tej gminy.

2023-01-25 12:31:00

W związku ze stwierdzeniem na terenie województwa małopolskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż:

2023-01-24 19:26:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 małopolskie (9 powiatów) od 19:00/23.01 do 08:00/24.01.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, suski i wadowicki.

2023-01-23 21:19:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005