A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 małopolskie (18 powiatów) od 11:00/23.11 do 20:00/23.11.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki i wielicki.

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 małopolskie (5 powiatów) od 15:00/23.11 do 12:00/24.11.2023 prędkość do 50 km/h, porywy do 95 km/h, SW i W. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz i tatrzański.

2023-11-22 15:39:00

Szanowni Państwo,

po sukcesie konferencji Nie ryzykuję, nie biorę, która odbyła się w Krakowie serdecznie zapraszamy do Oświęcimia, Tarnowa i Nowego Sącza.

29 listopada o godz. 13 Oświęcim

1 grudnia o godz. 13 Nowy Sącz

12 grudnia o godz. 13 Tarnów

STACJONARNIE

O odporności psychicznej w dzisiejszych czasach oraz o wielu aspektach uzależnień opowiedzą nam m.in. specjaliści z Klinicznego Szpitala im. dr J. Babińskiego w Krakowie , Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz NGO działających w obszarze uzależnień.

Konferencja wpisuje się w cykl wydarzeń kampanii Nie ryzykuję, nie biorę, uświadamiającej młodym ludziom ryzyka związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Kampania ma także na celu wsparcie merytoryczne grona pedagogicznego, by zyskali kompetentne narzędzia w walce z uzależnieniami wśród uczniów.

ZAPRASZAMY

https://mcdn.edu.pl/nie-ryzykuje-nie-biore-konferencja/

 

Zachęcamy również do śledzenia nowości na profilu FB https://www.facebook.com/mcdn.edu

2023-11-21 10:23:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 8 30 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-11-21 10:19:00

Nadleśnictwo Łosie informuje, że w dniu 19.11.2023 r. w okolicach masywu Kiczera-Zdżar na otwartym obszarze lasów została zaobserwowana owca kameruńska. Prosimy o rozpropagowanie informacji (m.in wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń) celem odnalezienia właściciela zwierzęcia i spowodowania bezpiecznego powrotu owcy do gospodarstwa.

2023-11-21 10:18:00

Zaproszenie na trasę muzealną w ramach projektu „Zapomniany świat Łemków i Rusnaków” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w autobusie proszę o potwierdzenie udziału do dnia 22.11.2023 do P. Elżbiety Wansacz tel. 183516041 w 46

2023-11-21 10:00:00

Informuję, iż w dniu 14 listopada 2023 r. o godz. 1100 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XLV Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2023-11-07 18:24:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2023 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-11-07 18:23:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 10 listopada 2023 r. o godz. 830 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-11-06 21:24:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 małopolskie (10 powiatów) od 12:00/02.11 do 20:00/03.11.2023 prędkość do 50 km/, porywy do 110 km/h, S. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, suski, tatrzański i wadowicki.

2023-11-02 15:31:00
2023-10-31 13:35:00

Apelujemy do mieszkańców Gminy Uście Gorlickie o dołożenie wszelkich starań i wykazanie szczególnej troski, aby zwierzęta nie pozostawiano bez opieki, a w szczególności nie biegały bez nadzoru po terenach ogólnodostępnych i uczęszczanych przez inne osoby! Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, przede wszystkim psy, są zobowiązane, pod rygorem odpowiedzialności prawnej, do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności. Ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt. Pamiętajmy wybiegające psy na ulicę stwarzają zagrożenie, mogą doprowadzić do kolizji drogowej! Nie masz ogrodzenia? Masz obowiązek pilnować zwierzę, tak aby nie opuszczało posesji! Coraz częściej docierają do nas informacje o wybiegających psach na pobocza dróg oraz na chodniki, którymi uczęszczają mieszkańcy wraz ze swoimi małymi dziećmi. Pamiętaj, Ty znasz swojego psa - inni mogą się go bać! Jeżeli nie chcesz być odpowiedzialny za nieszczęście, które spowoduje Twój pupil dopilnuj, aby nie zagrażał osobom trzecim! Może Twój pies nie ugryzie osoby przechodzącej obok ale może wystraszyć taką osobę, która pod wpływem strachu odskoczy na ulicę pod pędzący samochód!  Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń. Nie zachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

2023-10-30 14:59:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 6 listopada 2023 r. o godz. 1300 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2023-10-30 10:48:00

INFORMACJA Wójta Gminy Uście Gorlickie Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców z terenu Gminy Uście Gorlickie w dniu 15 października 2023 roku, zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem tras oraz rozkładem jazdy.

2023-10-05 22:45:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim w związku
z przygotowywaną Diagnozą zjawiska przemocy domowej na obszarze Gminy
Uście Gorlickie, jak również Gminnym Programem Przeciwdziałania
Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej zwraca się
z uprzejmą prośbą do dorosłych mieszkańców Gminy Uście Gorlickie
o wypełnienie ankiety dotyczącej problematyki przemocy domowej na terenie
tutejszej gminy.
Ankieta jest całkowicie anonimowa i gwarantuje poufność danych. Serdecznie
prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte
w niej pytania. Poświęcenie chwili czasu na jej wypełnienie stanowić będzie dla
nas bezcenną pomoc.
Termin wypełnienia do 30 października 2023 r.

2023-10-05 09:29:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005