A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

PIPS - Komunikat z 3 grudnia w sprawie braku przydatności wody do spożycia w wodociągu Uście Gorlickie

2021-12-03 19:46:00

Ogłoszenie w sprawie naborów wniosków na realizację projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na obszarze gminy Uście Gorlickie

2021-12-02 13:20:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w Zespole Szkół. Tematyka posiedzenia:

2021-12-02 00:23:00

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 101/2021 Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 24 listopada
2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2021 – 2026 zaprasza się mieszkańców, instytucje  oraz podmioty gospodarcze do składania uwag i propozycji do projektu dokumentu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026

W dokumencie tym wskazano założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026 cel główny oraz cwele szczegółowe mające na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w ciągu najbliższych lat.

2021-11-29 23:18:00

Instalacja fotowoltaiczna na budynku OPS w Wysowej-Zdroju

2021-11-29 22:21:00

Przedmiotowy projekt ma na celu obniżenie poziomu niskiej emisji na obszarze Związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wymianę nieefektywnych kotłów na paliwa stałe należących do mieszkańców ZGZG na nowe źródła ciepła spalające gaz lub biomasę. Mieszkańcy Gmin Ziemi Gorlickiej, ze względu na wysokie koszty, nie są w stanie wymienić źródeł ciepła bez wsparcia ze środków z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Projekt jest impulsem dla mieszkańców do podjęcia działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Wymiana źródeł ciepła jest wskazana, ponieważ podłączenie budynków, które zostaną objęte projektem, do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zjawiska niskiej emisji, co pozytywnie wpłynie na jakość powietrza oraz w dłuższej perspektywie poprawi jakość życia i zdrowia wszystkich mieszkańców ZGZG. Podjęte działania przełożą się na poprawę jakości powietrza i środowiska naturalnego.

2021-11-29 22:21:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 małopolskie (15 powiatów) od 17:30/29.11 do 09:00/30.11.2021 temp. min około -1 st., przy gruncie do -2 st., ślisko. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, miechowski, nowosądecki, Nowy Sącz, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, Tarnów, wadowicki i wielicki

2021-11-29 17:13:00

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 1200 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXVIII Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2021-11-23 17:14:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w Zespole Szkół. Tematyka posiedzenia:

2021-11-23 17:12:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 1300 na sali posiedzeń w Zespole Szkół. Tematyka posiedzenia:

2021-11-17 18:58:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 małopolskie (8 powiatów) od 22:00/16.11 do 08:00/17.11.2021 widzialność 50 m. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański

2021-11-16 19:01:00

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 16 listopada 2021 r. o godz. 1430 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXVII Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2021-11-15 13:37:00
Boisko rekreacyjno-sportowe przy Zespole Szkół w Uściu Gorlickim / boisko wielofunkcyjne

Boisko rekreacyjno-sportowe przy Zespole Szkół w Uściu Gorlickim / boisko wielofunkcyjne

2021-11-14 15:35:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005