A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie uprzejmie przypomina o obowiązku sporządzania i przekazywania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jak również osoby fizyczne będące przedsiębiorcami,  zobowiązane są przedłożyć informację o wyrobach zawierających azbest do dnia 31 stycznia. Wzór informacji znajduje się w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), a także w plikach do pobrania na stronie internetowej: www.malopolska.pl/azbest.

2022-01-20 08:40:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 11:00/20.01 do 16:00/20.01.2022 temp min. od -3 st. do -5 st., przy gruncie do -6 st., ślisko. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

2022-01-20 08:40:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (3 powiaty) od 18:00/19.01 do 10:00/20.01.2022 prędkość do 30 km/, porywy do 80 km/h, SW. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki i Nowy Sącz

2022-01-19 15:25:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 małopolskie (20 powiatów) od 17:00/17.01 do 08:00/18.01.2022 temp. min około -2 st., przy gruncie do -2 st., ślisko. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, wadowicki i wielicki

2022-01-17 15:09:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 małopolskie (5 powiatów) od 10:00/17.01 do 22:00/17.01.2022 przyrost pokrywy 15 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, suski i tatrzański.

IMGW-PIB OSTRZEGA: ZAMIEĆ ŚNIERZNA/1 małopolskie (5 powiatów) od 10:00/17.01 do 19:00/17.01.2022 wiatr 45 km/h, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, suski i tatrzański.

2022-01-17 15:08:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (1 powiat) od 10:00/17.01 do 19:00/17.01.2022 prędkość do 45 km/, porywy do 90 km/h, W i NW. Dotyczy powiatów: gorlicki.

2022-01-17 10:13:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2022 r. o godz. 1530 w biurze Rady Gminy. Tematyka posiedzenia:

2022-01-16 22:07:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 małopolskie (5 powiatów) od 05:00/13.01 do 17:00/13.01.2022 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski i tatrzański.

2022-01-13 22:11:00

Dnia 22 października 2021 r.  zostały poświęcone  krzyże morowe na cmentarzach cholerycznych w Zdyni i Stawiszy. Krzyże wykonane zostały przez snycerza Bogdana Kareła, który realizował projekt oznaczenia i upamiętnienia wiejskich cmentarzy epidemicznych. Cmentarze epidemiczne, często zwane również morowymi lub cholerycznymi znajdują się niemal w każdej miejscowości  naszego powiatu. Często jednak nie ma po nich już śladu, zarówno w sensie dosłownym,  jak i w pamięci jej mieszkańców. Cmentarze choleryczne, usytuowane w pewnym oddaleniu od wsi,  zazwyczaj upamiętnione były drewnianymi krzyżami, które w większości nie przetrwały upływu czasu. Bogdan Kareł w ciągu 11 miesięcy wykonał 5 zdobionych snycerką krzyży, które ustawione zostały na cmentarzach w Zdyni, Stawiszy, w Ropie, Pielgrzymce i Tyliczu.

Projekt upamiętnienia cmentarzy zrealizowany został w  ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

2022-01-13 08:07:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 małopolskie ( 5 powiatów) od 11:00/13.01 do 17:00/13.01.2022 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski i tatrzański.

2022-01-12 22:12:00

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł,
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę,
  • w przypadku przekroczenia powyższych kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
2022-01-11 21:53:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 małopolskie (5 powiatów) od 22:00/07.01 do 09:00/08.01.2022 temp. min -17 st, wiatr 5 km/h. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, suski i tatrzański.

2022-01-07 21:08:00

Szanowni Mieszkańcy, Gminy Członkowskie Klastra Energii „Biała-Ropa”, którego Liderem jest Gmina Moszczenica realizują projekt mający na celu wymianę węglowych kotłów grzewczych na kotły grzewcze na paliwa gazowe i biomasę. Projekt ma na celu ograniczenie niskiej emisji PM10, PM 2,5 i CO2 co przełoży się na poprawę jakości powietrza na terenie wszystkich Gmin biorących udział w projekcie. W wyniku realizacji projektu zostanie zmodernizowanych 369 źródeł ciepła wykorzystywanych przez indywidualnych odbiorców na terenie gmin należących do klastra energii „Biała – Ropa”. Stare kotły grzewcze na paliwo stałe zostaną zastąpione nowymi źródłami ciepła spalającymi paliwo gazowe: 326 kotłów i biomasę: 43 kotły. Liczba wymienianych źródeł ciepła w podziale na poszczególne Gminy: Moszczenica: 41, Biecz: 35, Bobowa: 79, Gmina Gorlice: 53, Miasto Gorlice: 15, Lipinki: 45, Łużna: 39, Ropa: 14, Sękowa: 22, Uście Gorlickie: 26.

2022-01-03 20:55:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 09:00/03.01 do 16:00/03.01.2022 prędkość do 35 km/, porywy do 75 km/h, W. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2022-01-03 20:54:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 małopolskie (4 powiaty) od 06:05/31.12 do 10:00/31.12.2021 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, i tatrzański.

IMGW-PIB OSTRZEGA: ROZTOPY/2 małopolskie (4 powiaty) od 20:00/30.12 do 20:00/01.01.2022 Wzrost temp. do 8 st, opady do 15 mm, wiatr 30 km/h, porywy 50 km/h.. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, i tatrzański.

2021-12-31 09:33:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005