A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w 2024 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie
województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi
ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) oraz coroczne rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.
Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są zarówno metodą
wywiadu telefonicznego, jak i bezpośredniego przez pracowników Urzędu (ankieterów i teleankieterów
statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz
na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego
w Krakowie.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących
sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania
strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane
indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz
nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie
bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje
jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.
Serdecznie dziękuję Państwu za dotychczasowe wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla
realizowanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie działań, między innymi poprzez dodanie na stronach
internetowych Państwa gmin zakładki przekierowującej do naszej strony Badania ankietowe w Małopolsce
zawierającej kompleksowe informacje dotyczące pracy ankieterów statystycznych i realizowanych przez nich badań.
Dziękuję także mieszkańcom Państwa gmin za udział w badaniach ankietowych.

2024-01-31 15:21:00

Nadleśnictwo Łosie informuje, że jest zainteresowane nabywaniem działek leśnych oraz przeznaczonych do zalesienia, spełniających poniższe kryteria:

 1. Nieruchomości przylegają do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łosie lub stanowią zwarty kompleks leśny w oddaleniu od lasu państwowego jednak z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. 
 2. Nieruchomości posiadają uregulowany stan prawny tj. mają założoną księgę wieczystą, która nie jest obciążona na rzecz osób trzecich. Niezbędnym jest również uprzednie zniesienie ewentualnych współwłasności lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia.
 3. Nieruchomości mają uregulowany przebieg granic (granice gruntu nie są kwestionowane i nie są objęte sporem granicznym). 
 4. W Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez Starostwo działka musi być sklasyfikowana jako las (Ls), a jeżeli jest rolą to musi być ona przeznaczona do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy dopuszczającą zalesienie.

Lasy i grunty przeznaczone do zalesienia będą mogły być nabywane wyłącznie za cenę nie wyższą od wartości określonej przez uprawnianego rzeczoznawcę majątkowego a chęć ewentualnego przystąpienia do transakcji podlegać będzie każdorazowo indywidualnej analizie. Osoby zainteresowane sprzedażą zapraszamy do kontaktu:

 • drogą e-mail na adres: losie@krakow.lasy.gov.pl 
 • telefonicznie: (18) 353 47 19
2024-01-27 09:51:00

Szanowni Państwo!

 

Z przyjemnością informujemy o IV edycji Konkursu o Złote Indeksy AEH organizowanego przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie.

 

Wychodząc naprzeciw ambitnym, młodym osobom, które chciałyby kontynuować edukację na szczeblu szkolnictwa wyższego, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie organizuje konkurs, w którym do wygrania jest indeks na studia oraz stypendium pokrywające czesne na cały tok studiów.

 

Laureat Konkursu będzie miał szansę dalszego kształcenia się na jednej z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce bez opłat. Uczelnia Konkurs kieruje w stronę wszystkich tegorocznych maturzystów z całej Polski. Zadanie konkursowe to napisanie pracy na temat: „Społecznie wykluczeni - jak otworzyć ludzi na świat?”. Biorąc pod uwagę aktualność i wszechstronność tematu jesteśmy przekonani, że wielu uczniów zechce wziąć udział w konkursie. Z założenia Organizatorów temat konkursu ma na celu skłonienie młodych ludzi do analizy sytuacji wśród społeczności, refleksji nad ich rolą w społeczeństwie, nad tym, czym jest społeczne wykluczenie i jak temu zaradzić.

 

Prace konkursowe o objętości nie mniejszej niż 3000 słów i nie większej niż 8000 słów należy przesłać wraz ze wszystkimi załącznikami poprzez stronę https://indeks.vizja.pl/ do 30 kwietnia 2024 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 31 maja 2024 roku, natomiast uroczyste wręczenie dyplomów oraz indeksów odbędzie się podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2024/2025.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu o Złote Indeksy znajdziecie na stronie https://indeks.vizja.pl/, a na wszystkie pytania dotyczące konkursu z pewnością odpowie Komitet Organizacyjny (e-mail: konkurs@vizja.pl).

 

2024-01-26 17:47:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 1 lutego 2024 r. o godz. 900 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2024-01-25 21:44:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 07:00/24.01 do 07:00/25.01.2024 prędkość do 40 km/h, porywy do 85 km/h, SW i W, lokalnie możliwe burze. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2024-01-24 18:33:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (7 powiatów) od 04:00/22.01 do 24:00/21.01.2024 prędkość do 35 km/h, porywy do 80 km/h, SW. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański.

2024-01-22 19:06:00

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa małopolskiego - https://bip.malopolska.pl/api/files/3382408

2024-01-12 12:24:00

RDOŚ w Krakowie podaje do publicznej wiadomości informację:

 • o sporządzeniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nawojowa PLH120035, położonego na terenie gmin: Kamionka Wielka, Nowy Sącz, Nawojowa, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie PGL „Lasy Państwowe” Nadleśnictwa Nawojowa; 
 • o sporządzeniu projektu zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki koło Kasiny Wielkiej PLH120082, położonego na terenie gminy Mszana Dolna;
 • o sporządzeniu projektu tymczasowych celów ochrony dla obszarów Natura 2000: 
  • Ostoja Popradzka PLH120019, położonego na terenie gmin: Łącko, Łabowa, Piwniczna –Zdrój, Szczawnica, Krościenko nad Dunajcem, Muszyna, Krynica-Zdrój, Ochotnica Dolna, Nawojowa, Stary Sącz, Rytro, 
  • Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094, położonego na terenie gmin: Ropa, Gorlice, Uście Gorlickie 

oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektów.

Z projektami ww. zarządzeń oraz tymczasowymi celami ochrony można zapoznać się na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie: https://www.gov.pl/web/rdos-krakow/plany-zadanochronnych, w zakładce „Co robimy” – „Natura 2000” – „Plany zadań ochronnych”. Istnieje również możliwość składania uwag i wniosków do ww. projektów dokumentów. Uwagi i wnioski do ww. projektów dokumentów w terminie 21 dni od dnia publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, mogą składać wszystkie zainteresowane osoby, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat@krakow.rdos.gov.pl.

2024-01-10 12:45:00

Od dnia 01.01.2024r uruchomiono przewozy na linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej Gorlice –Sękowa -Smerkowiec – Zdynia.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych Użyteczności Publicznej przy udziale finansowym Starostwa Powiatowego w Gorlicach,

Gminy Sękowa, Gminy Uście Gorlickie

2024-01-03 12:26:00

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/23 Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 28.12.2023 r. w dniu 2 stycznia 2024 r. Urząd Gminy Uście Gorlickie będzie nieczynny.

2023-12-29 14:42:00

1 listopada 2023 r weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza nową formę świadczenia pomocy społecznej - usługi sąsiedzkie.

 

Usługi sąsiedzkie to świadczenie z pomocy społecznej fakultatywne ( uznaniowe) o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania, świadczone przez osoby blisko mieszkające, które wynagradzane są w formie pieniężnej przez gminę.

W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:

 • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • prosta podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
 • w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
2023-12-27 20:19:00

Informuję, iż w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 1000 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XLVII Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2023-12-21 23:08:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 800 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-12-21 23:07:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 16:00/21.12 do 02:00/22.12.2023 prędkość do 40 km/h, porywy do 80 km/h, SW i W. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2023-12-21 12:34:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005