A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Warsztaty organizowane są stacjonarnie w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (MODR) w Karniowicach w dniu:

 

27 września 2023 r.

środa

9:00-15:00

 

            W zeszłym roku mieliście Państwo jako samorządy możliwość poznania spółdzielni energetycznych. W tym roku z tą wiedzą chcemy podzielić się z rolnikami z Państwa gminy.

 

Warsztaty są bezpłatne, jednak liczba miejsc jest ograniczona.

Prosimy o rejestrację poprzez stronę poniżej do dnia 22 września 2023 r. do godziny 15:30.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O WARSZTACIE

 

REJESTRACJA

 

 

z poważaniem

 

inż. Anastazja Senkouskaya

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI
IM. PROF. KRZYSZTOFA ŻMIJEWSKIEGO

(dawniej: Stowarzyszenie na rzecz efektywności – ETA, zał. w 2006 r. przez prof. Krzysztofa Żmijewskiego)

 

ul. Wiejska 17 lok. 16, 00-480 Warszawa

NIP: 113 27 34 490, REGON: 141437740

www.stowarzyszenie-zmijewski.pl

2023-09-16 13:35:00

Projekt pt.: „Zapomniany świat Łemków i Rusnaków” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                         w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

 

OBEC KRUZLOV, GMINA UŚCIE GORLICKIE, OBEC ZBOROV oraz SŁOWACKIE ZDRUŻENIE Karpacka Asocjacja realizują projekt o nazwie ZAPOMNIANY ŚWIAT ŁEMKÓW I RUSNAKÓW, który ma na celu utworzenie wspólnego polsko-słowackiego Muzeum Łemków i Rusnaków, z trzema oddziałami - jednym w Nowicy i dwoma na Słowacji w Kruzlovie i Zborovie. W Zborovie w odresturowanym XVI wiecznym kasztelu, w Kruzlovie w postaci zagrody wiejskiej oraz w gminie Uście Gorlickie w Nowicy w istniejącym budynku gminnym oraz jego otoczeniu. W etapie edukacyjnym który realizuje Zdrużenie Słowackie zostały przygotowane szkolenia dla: nauczycieli, animatorów kultury, osób pracujących z młodzieżą oraz przewodników, organizatorów ruchu turystycznego, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i obiektów noclegowych. W trakcie realizacji projektu Zdrużenie Słowackie razem z partnerami projektu prowadzi także kwerendę źródeł historycznych i materiałów oraz zbiórkę eksponatów. W ramach projektu powstają również trasy muzealne z wydarzeniami kulturalnymi. W środę 13 września w Zdyni odbyła się konferencja dotycząca projektu z udziałem partnerów projektu. Wszystkich przybyłych gości powitał Zbigniew Ludwin, wójt gminy Uście Gorlickie, a konferencję rozpoczęto od występu artystycznego chórów z Polski "Rosa" i Słowacji "Zborovczan"

 

2023-09-15 19:30:00

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 23 września do 3 października 2023 roku zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie.

2023-09-13 22:05:00

Nadleśnictwo Łosie informuje o czasowym zamknięciu dla ruchu kołowego i pieszego drogi leśnej z Bielanki do Nowicy w miejscowości Kunkowa (gm. Uście Gorlickie). Zgodnie ze zgłaszanymi w przeszłości oczekiwaniami mieszkańców Nowicy, na niniejszej drodze będą prowadzone roboty budowlane związane m.in. z przebudową nawierzchni oraz remontem odwodnienia drogi. Planowany okres zamknięcia drogi do dnia 28.10.2023 r.

2023-09-02 08:03:00

Szanowni Państwo! 

Nazywam się Klaudia Rodziejczak i jestem doktorantką na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poszukuję osób, które chciałyby wziąć udział w badaniu do mojej pracy doktorskiej.  

Celem badania jest analiza postaw osób o różnych poglądach na temat zjawisk współczesnego świata.

Badanie odbywa się w formie online i jest dwuetapowe. Etap I badania polega na opisaniu 5 zdjęć przedstawiających różne zjawiska społeczne oraz wypełnieniu 7 kwestionariuszy. Etap I badania będzie trwał ok. 20-30 min. Do etapu drugiego badania zostaną zaproszone losowo wybrane osoby, które wzięły udział w I etapie. Badanie jest poufne, a jego wyniki są analizowane na poziomie grupowym.  

W ramach podziękowania za poświęcony czas na udział w badaniu, za każdy etap oferuję bon zakupowy do Empiku – 25 zł za I etap badania oraz 50 zł za II etap badania. 

Możliwość zapisania się do badania oraz więcej informacji można uzyskać wchodząc w link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4sxL_yVlomkozPTQytXthQPBsLy4rVs77KCmQzJhtMPK6wg/viewform?usp=sharing

W razie pytań proszę kontaktować się na adres: klaudia.rodziejczak@amu.edu.pl

2023-08-28 15:55:00

Informujemy, że 23 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw 2023 r. poz. 1684 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

2023-08-25 18:44:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godz. 10 00 w sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-08-25 18:28:00

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 23 stanowią przypadki popełniania wykroczeń uciążliwych związanych ze spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem oraz zakłóceniem ładu i porządku publicznego przez osoby grupujące się w rejonie placówki pocztowej oraz domu wielorodzinnego w centrum m. Wysowa - Zdrój.

Główne zagrożenie na terenie dzielnicy nr 22 stanowią przypadki wałęsających się bez opieki psów na terenie miejscowości Nowica. Zagrożenie występuje w m. Nowica wzdłuż drogi publicznej prowadzącej przez wieś o różnych porach.

2023-08-24 22:16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godz. 8 00 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim.
Tematyka posiedzenia:

2023-08-24 22:11:00

Informuję, iż w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godz. 1100 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XLIII Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2023-08-24 22:03:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2023 r. o godz. 1400 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-08-24 22:00:00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brunarach

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brunarach

2023-08-23 16:32:00
Termomodernizacja obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju

Termomodernizacja obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju

2023-08-23 16:31:00
Rozbudowa i modernizacja parku wodnego w Wysowej-Zdroju

Rozbudowa i modernizacja parku wodnego w Wysowej-Zdroju

2023-08-23 16:30:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005