A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Pismo Wojewody Małopolskiego WN-IV.0121.2.2020

2020-03-16 08:23:00

Pismo Wojewody Małopolskiego WN-IV.0121.1.2020

2020-03-16 08:22:00

Szanowni Państwo Mieszkańcy Powiatu Gorlickiego Analizując bieżąca sytuację epidemiczną w kraju, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców podjęłam w dniu dzisiejszym decyzję o dalszym ograniczeniu funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. Informuję, iż od dnia 16.03.2020 r. urzędy wchodzące w skład powiatowej administracji samorządowej funkcjonować będą w systemie zamkniętym, obsługując Interesantów telefonicznie lub w drodze korespondencji elektronicznej. Jedynie nadzwyczajne sytuacje uzasadniać będą bezpośredni kontakt z urzędem, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Ograniczenie obowiązywać będzie do dnia 27 marca 2020 roku z możliwością dalszego przedłużenia. Kontakt telefoniczny do Starostwa Powiatowego w Gorlicach: 18 353-53-80 lub kontakt mailowy sekretariat@powiatgorlicki.pl Kontakty telefoniczne i mailowe do jednostek organizacyjnych powiatu znajdują się na stronach internetowych, jak również wywieszone będą na drzwiach urzędów. Gorlice, 15.03.2020 r. Starosta Gorlicki Maria Gubała

2020-03-16 08:20:00

Szanowni Państwo Mieszkańcy Powiatu Gorlickiego i gminy Uście Gorlickie Starosta Gorlicki w uzgodnieniu z burmistrzami i wójtami powiatu gorlickiego informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, z dniem 16.03.2020 r. (poniedziałek) wprowadzone zostają ograniczenia w zakresie obsługi interesantów w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy Uście Gorlickie. Tym samym załatwiane będą wyłącznie sprawy najważniejsze, nie cierpiące zwłoki. W pierwszej kolejności sprawy winny być załatwiane w kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną. Sprawy wymagające pilnego i osobistego spotkania z pracownikami podlegać będą każdorazowej weryfikacji telefonicznej przed wejściem do urzędu, pod kątem konieczności takiej wizyty. Interesanci w urzędach przyjmowani będą na wyznaczonych stanowiskach, gdzie nastąpi ocena potrzeby dalszego bezpośredniego kontaktu z pracownikami. Numery telefonów i adresów mailowych są dostępne na stronach poszczególnych urzędów. Ponadto informuje się, iż począwszy od dnia 16.03.2020 zawieszone zostaje funkcjonowanie jarmarków zwyczajowo organizowanych na terenie poszczególnych gmin. Wójt Gminy Uście Gorlickie Zbigniew Ludwin

2020-03-14 09:53:00

Szanowni Państwo Mieszkańcy Powiatu Gorlickiego Starosta Gorlicki w uzgodnieniu z burmistrzami i wójtami powiatu gorlickiego, informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, z dniem 16.03.2020 wprowadzone zostają ograniczenia w zakresie obsługi Interesantów w urzędach. Tym samym załatwiane będą jedynie sprawy najważniejsze, nie cierpiące zwłoki. W pierwszej kolejności sprawy winny być załatwiane w kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną, przy jednoczesnym zweryfikowaniu konieczności wizyty w urzędzie. Interesanci w urzędach przyjmowani będą na wyznaczonych stanowiskach, gdzie nastąpi ocena potrzeby dalszego bezpośredniego kontaktu z urzędem. Numery telefonów i adresów mailowych są dostępne na stronach urzędów. Ponadto informuje się, iż począwszy od dnia 16.03.2020 zawieszone zostaje funkcjonowanie jarmarków zwyczajowo funkcjonujących na terenie gmin. Starosta Gorlicki Maria Gubała

2020-03-14 09:52:00

Z uwagi na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, wszystkich interesantów prosimy o załatwianie spraw zdalnie za pomocą poczty elektronicznej (gorlice@krakow.lasy.gov.pl) lub telefonicznie na numer 18 351 13 87. Jeżeli uważacie Państwo, że Wasza wizyta w Nadleśnictwie jest niezbędna to prosimy o wcześniejsze umawianie się telefoniczne. Prosimy wziąć pod uwagę, że część pracowników w najbliższym czasie może być nieobecna. Po wejściu do biura nadleśnictwa prosimy kierować się bezpośrednio do sekretariatu. Dziękujemy za zrozumienie.

2020-03-14 09:51:00

E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym

  • Zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie dostępu do Urzędu Skarbowego w Gorlicach ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa.
  • Ograniczenie dostępu potrwa od 13 do 27 marca 2020 r.
  • Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.
2020-03-14 09:49:00

Szanowni Państwo! W związku z dynamicznym rozprzestrzenieniem się koronowirusa w Polsce, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie kampanii dopłat obszarowych 2020. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizuje pomoc rolnikom w wypełnianiu e-wniosków o dotacje unijne zgodnie z planowaną działalnością statutową, z zachowaniem zasad szczególnego bezpieczeństwa.

2020-03-14 09:46:00

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie
województwa małopolskiego

2020-03-14 09:42:00

Wszystkie informacje nt. zagrożenia koronawirusem znajdują się pod linkiem: http://www.usciegorlickie.pl/koronawirus

2020-03-14 09:36:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005