A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 1100 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Analiza systemu gospodarowania odpadami pod kątem zmian. 3. Analiza materiałów sesyjnych. 4. Sprawy bieżące. 5. Dyskusje i wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Mirosław PEŁECHACZ

2020-02-19 20:26:00

Uprzejmie informuję, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie (ankieterów i teleankieterów statystycznych) metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację służbową podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego.

2020-02-17 20:29:00

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I URZĄD GMINY UŚCIE GORLICKIE ZAPRASZAJĄ mieszkańców Gminy Uście Gorlickie na indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania środków z funduszy europejskich termin dyżuru : 28 lutego 2020 roku (piątek) godz. 11:30-14:00 miejsce: Urząd Gminy Uście Gorlickie 38 – 315 Uście Gorlickie 80 Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane: - preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, - dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej - pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

2020-02-13 21:45:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 małopolskie( 6 powiatów) od 09:35/11.02 do 18:00/11.02.2020 prędkość do 50 km/h, porywy do 100 km/h.. Dotyczy powiatów: dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz, tarnowski i Tarnów.

2020-02-11 13:46:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie( wszystkie powiaty) od 05:00/11.02 do 18:00/11.02.2020 prędkość do 40 km/h, porywy do 85 km/h.. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

2020-02-11 13:40:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 małopolskie(4 powiaty) od 10:15/07.02 do 15:00/07.02.2020 temp. - 1 st., przy gruncie – 2 st., ślisko. Dotyczy powiatów dąbrowski, gorlicki, tarnowski i Tarnów

2020-02-07 14:42:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 małopolskie (5 powiatów) od 11:00/06.02 do 10:00/07.02.2020 przyrost pokrywy 20 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, suski i tatrzański.

2020-02-06 16:32:00

Starostwo Powiatowe w Gorlicach w celu zasięgnięcia opinii mieszkańców z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gorlickiego przesyła link do ankiety, z prośbą o jej wypełnienie przez mieszkańców naszego powiatu: https://www.interankiety.pl/i/qDQ8X69v

2020-02-05 16:39:00

Na skutek występujących opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem na rzekach prognozowane są wzrosty poziomu wody ( lokalnie gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Miejscami możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

2020-02-04 14:45:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 małopolskie (8 powiatów) od 16:00/04.02 do 10:00/05.02.2020 przyrost pokrywy 25 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i wadowicki.

2020-02-04 14:41:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 małopolskie (3 powiaty) od 08:00/04.02 do 08:00/05.02.2020 30 mm do 45 mm Dotyczy powiatów: gorlicki, tarnowski i Tarnów.

2020-02-04 09:53:00

Od dnia 01.02.2020 r. ponownie będzie można skorzystać z poradnictwa specjalistycznego. Mieszkańcy gminy Uście Gorlickie, mogą uzyskać pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, socjalną, prawną, skorzystać z konsultacji psychiatrycznych oraz psychoterapii. Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców gminy Uście Gorlickie będzie działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim.

2020-02-03 11:21:00

Został przeprowadzony remont i zakupiono wyposażenie na potrzeby prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysowej-Zdroju. Realizacja zadania od 01.11.2019 do 31.12.2019. Otrzymane dofinansowanie w ramach Programu „Za życiem” wyniosło 220.869,30 zł.

2020-01-30 10:10:00

W nawiązaniu do pisma Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pragnę poinformować o możliwości uzyskania przez przedsiębiorców i instytucje sektora publicznego jak i prywatnego oraz organizacje wszystkich sektorów gospodarki, wpisu do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Mając na celu troskę o środowisko w Polsce, jak i na świecie zachęcam aby jak największa liczba organizacji dążyła do nieustannej poprawy swojej działalności na rzecz środowiska poprzez przestrzeganie norm i przepisów ochrony środowiska. Podstawę prawną EMAS (ang. Eco-Management and Audit Scheme) stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Adresowany jest do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych. Certyfikat przyznawany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska po zarejestrowaniu w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oznacza spełnienie przez organizację najwyższych wymogów z zakresu ochrony środowiska. Po szczegółowe informację zapraszam na stronę internetową http://emas.gdos.gov.pl/, a jednocześnie załączam pismo przewodnie od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Mając powyższe na uwadze zachęcam do podjęcia działań w celu rozpowszechnienia informacji o możliwości uzyskania przez jak największą liczbę organizacji, wpisu do krajowego rejestru s

2020-01-29 13:30:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005