A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, z dniem dnia 17.03.2020 r. zostaje ograniczona działalność Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza do pracy w trybie ostrodyżurowym  wg zasad niżej przedstawionych: 

 1. Z dniem 17 marca 2020 r. przyjęcia pacjentów do oddziałów wyłącznie w trybie ostrodyżurowym (wyłącznie przypadki pilne). Decyzję o przyjęciu przypadków pilnych podejmuje Lekarz Kierujący Oddziałem lub lekarz dyżurny.
  Wyjątek stanowią oddziały:

a)      Onkologiczny,

b)      Ginekologiczno – Położniczy (w części: patologia ciąży, poród, przypadki onkologiczne),

c)      Okulistyczny,

d)      Rehabilitacji z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej (do zakończenia trwającego cyklu rehabilitacyjnego).

 1. Od dnia 17 marca 2020 r. oddziały dzienne: psychiatrii, rehabilitacji, rehabilitacji dla dzieci zawieszają swoją działalność do odwołania.
 2. Od dnia 17 marca 2020 r. zawieszeniu ulegają  świadczenia w warunkach domowych (rehabilitacja, psychiatria, inne ambulatoryjne z wyjątkiem stwierdzenia zgonu).
 3. Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania tomografii zgodnie
  z harmonogramem, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pacjentem. Badania ambulatoryjne: usg i rtg  wyłącznie w trybie pilnym.
 4. Pracownia endoskopii  świadczy usługi w trybie pilnym do odwołania (skierowania pilne).
 5. Od dnia 17 marca 2020 r. zawiesza  do odwołania swoją działalność fizjoterapia ambulatoryjna.
 6. Od dnia 17 marca 2020 r. częściowo ogranicza się funkcjonowanie poradni specjalistycznych za wyjątkiem poradni onkologii i chemioterapii oraz poradni ginekologiczno – położniczej (ciąża, ginekologia onkologiczna) oraz  przyoddziałowej poradni okulistycznej. W sytuacji gdy nie ma konieczności stawienia się pacjenta osobiście istnieje możliwość uzyskania porady telefonicznej (skierowanie, recepta, kontynuacja zwolnienia).  Pacjenci zaplanowani do danej poradni będą weryfikowani telefonicznie pod kątem pilności wizyty, na każdy dzień, przez personel przychodni. Pozostali pacjenci wymagający osobistego zgłoszenia się do poradni będą przyjmowani jak dotychczas. Personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, rejestratorki) pracują wg ustalonego harmonogramu.
 7. Każdemu pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza POZ oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej najpierw należy udzielić teleporady. Tylko  w sytuacjach kiedy jest to niezbędne pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza. Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego, e-recepty. Lekarz postępuje
  z pacjentem zgodnie z ustalonymi kryteriami medycznymi. Praca odbywa się zgodnie z aktualnym harmonogramem.
 8. Do odwołania  wprowadza się tylko dwa dostępne wejścia do budynku głównego Szpitala dla pacjentów i personelu – wejście główne od ulicy Armii Krajowej  oraz boczne wejście do SOR od ulicy Węgierskiej tylko  dla pacjentów SOR. Przy wejściu  dokonuje się wstępnej weryfikacji i segregacji osób wchodzących na teren Szpitala.  W pozostałych budynkach w których udzielane są świadczenia medyczne  prowadzona jest również weryfikacja osób wchodzących wg wcześniej ustalonych zasad.

 

2020-03-18 10:53:00

Rozporządzenie ws. stanu zagrożenia epidemicznego

2020-03-16 19:21:00

Pismo Wojewody dotyczące miejsc kwarantanny

2020-03-16 08:25:00

Pismo Wojewody Małopolskiego WN-IV.0121.2.2020

2020-03-16 08:23:00

Pismo Wojewody Małopolskiego WN-IV.0121.1.2020

2020-03-16 08:22:00

Szanowni Państwo Mieszkańcy Powiatu Gorlickiego Analizując bieżąca sytuację epidemiczną w kraju, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców podjęłam w dniu dzisiejszym decyzję o dalszym ograniczeniu funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. Informuję, iż od dnia 16.03.2020 r. urzędy wchodzące w skład powiatowej administracji samorządowej funkcjonować będą w systemie zamkniętym, obsługując Interesantów telefonicznie lub w drodze korespondencji elektronicznej. Jedynie nadzwyczajne sytuacje uzasadniać będą bezpośredni kontakt z urzędem, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Ograniczenie obowiązywać będzie do dnia 27 marca 2020 roku z możliwością dalszego przedłużenia. Kontakt telefoniczny do Starostwa Powiatowego w Gorlicach: 18 353-53-80 lub kontakt mailowy sekretariat@powiatgorlicki.pl Kontakty telefoniczne i mailowe do jednostek organizacyjnych powiatu znajdują się na stronach internetowych, jak również wywieszone będą na drzwiach urzędów. Gorlice, 15.03.2020 r. Starosta Gorlicki Maria Gubała

2020-03-16 08:20:00

Szanowni Państwo Mieszkańcy Powiatu Gorlickiego i gminy Uście Gorlickie Starosta Gorlicki w uzgodnieniu z burmistrzami i wójtami powiatu gorlickiego informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, z dniem 16.03.2020 r. (poniedziałek) wprowadzone zostają ograniczenia w zakresie obsługi interesantów w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy Uście Gorlickie. Tym samym załatwiane będą wyłącznie sprawy najważniejsze, nie cierpiące zwłoki. W pierwszej kolejności sprawy winny być załatwiane w kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną. Sprawy wymagające pilnego i osobistego spotkania z pracownikami podlegać będą każdorazowej weryfikacji telefonicznej przed wejściem do urzędu, pod kątem konieczności takiej wizyty. Interesanci w urzędach przyjmowani będą na wyznaczonych stanowiskach, gdzie nastąpi ocena potrzeby dalszego bezpośredniego kontaktu z pracownikami. Numery telefonów i adresów mailowych są dostępne na stronach poszczególnych urzędów. Ponadto informuje się, iż począwszy od dnia 16.03.2020 zawieszone zostaje funkcjonowanie jarmarków zwyczajowo organizowanych na terenie poszczególnych gmin. Wójt Gminy Uście Gorlickie Zbigniew Ludwin

2020-03-14 09:53:00

Szanowni Państwo Mieszkańcy Powiatu Gorlickiego Starosta Gorlicki w uzgodnieniu z burmistrzami i wójtami powiatu gorlickiego, informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, z dniem 16.03.2020 wprowadzone zostają ograniczenia w zakresie obsługi Interesantów w urzędach. Tym samym załatwiane będą jedynie sprawy najważniejsze, nie cierpiące zwłoki. W pierwszej kolejności sprawy winny być załatwiane w kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną, przy jednoczesnym zweryfikowaniu konieczności wizyty w urzędzie. Interesanci w urzędach przyjmowani będą na wyznaczonych stanowiskach, gdzie nastąpi ocena potrzeby dalszego bezpośredniego kontaktu z urzędem. Numery telefonów i adresów mailowych są dostępne na stronach urzędów. Ponadto informuje się, iż począwszy od dnia 16.03.2020 zawieszone zostaje funkcjonowanie jarmarków zwyczajowo funkcjonujących na terenie gmin. Starosta Gorlicki Maria Gubała

2020-03-14 09:52:00

Z uwagi na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, wszystkich interesantów prosimy o załatwianie spraw zdalnie za pomocą poczty elektronicznej (gorlice@krakow.lasy.gov.pl) lub telefonicznie na numer 18 351 13 87. Jeżeli uważacie Państwo, że Wasza wizyta w Nadleśnictwie jest niezbędna to prosimy o wcześniejsze umawianie się telefoniczne. Prosimy wziąć pod uwagę, że część pracowników w najbliższym czasie może być nieobecna. Po wejściu do biura nadleśnictwa prosimy kierować się bezpośrednio do sekretariatu. Dziękujemy za zrozumienie.

2020-03-14 09:51:00

E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym

 • Zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie dostępu do Urzędu Skarbowego w Gorlicach ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa.
 • Ograniczenie dostępu potrwa od 13 do 27 marca 2020 r.
 • Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.
2020-03-14 09:49:00

Szanowni Państwo! W związku z dynamicznym rozprzestrzenieniem się koronowirusa w Polsce, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie kampanii dopłat obszarowych 2020. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizuje pomoc rolnikom w wypełnianiu e-wniosków o dotacje unijne zgodnie z planowaną działalnością statutową, z zachowaniem zasad szczególnego bezpieczeństwa.

2020-03-14 09:46:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 14.00/13/03 do 24.00/13.03.2020 prędkość do 45 km/h, porywy do 80 km/h. W. dotyczy powiatów : wszystkie powiaty

2020-03-14 09:45:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (15 powiatów) od 11:00/12.03 do 18:00/12.03.2020 prędkość do 35 km/, porywy do 80 km/h, SW. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański,wadowicki i wielicki

2020-03-14 09:44:00

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie
województwa małopolskiego

2020-03-14 09:42:00

Wszystkie informacje nt. zagrożenia koronawirusem znajdują się pod linkiem: http://www.usciegorlickie.pl/koronawirus

2020-03-14 09:36:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005