A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 12:00/20.07 do 24:00/20.07.2020 deszcz 40 mm; porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2020-07-20 23:56:00
KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Gorlicach dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2  z dnia 17.07.2020 r.    W związku ze stwierdzonym ogniskiem COVID-19 na terenie miasta Biecza, Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Gorlicach  prosi  osoby  uczestniczące  w  Mszach  Świętych w Kościele Klasztornym OO. Franciszkanów p.w. Św. Anny w Bieczu  przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, 38-340 Biecz w dniach:  9 lipca...
2020-07-17 12:36:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2020-07-17 11:16:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: gwałtowne wzrosty stanów wody/1/- Zlewnia Wisły po Dęblin, zlewnia Dunaju i Dniestru w granicach państwa oraz zlewnia Bugu po Krzywcze w obrębie województw: śląskiego,małopolskiego,świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego od godz. 13:03 dnia 16.07.2020 do godz. 23:00 dnia 16.07.2020

2020-07-16 08:58:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 10:00/16.07 do 19:30/16.07.2020 deszcz 25 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2020-07-16 08:57:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. o godz. 830 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

2020-07-13 22:06:00

Terminy odbioru odpadów segregowanych w II półroczu 2020 roku

2020-07-13 11:46:00

Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że w dniu 9 lipca 2019r. Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 94  w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych wprowadził drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO-CRP)  obowiązujący na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 10 lipca 2020 od godz. 00.01 do dnia 13 lipca 2020 do godz. 23.59

 

Proszę o zapoznanie się poniżej przedstawionymi stopniem alarmowym      i dostosowanie go do własnych stanowisk pracy.

2020-07-10 08:54:00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Uściu Gorlickim (obok oczyszczalni ścieków) czynny jest:

  • środa  w godzinach od 12:00 do 18:00
  • sobota w godzinach od 09:00 do 15:00


Prosimy zachować stosowną odległość 2 m od osoby obsługującej PSZOK.

Pamiętajmy o obowiązkowym nakazie zasłaniania ust i nosa oraz o używaniu rękawiczek.

 

W załączeniu Regulamin korzystania z PSZOK-u.

2020-07-09 22:12:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: gwałtowne wzrosty stanów wody/1/- Zlewnie Skawy po zb. Świnna Poręba, Raby, Dunajca od zb. Czchów po ujście Ropy, w zlewniach dopływów Wisły w obrębie województw podkarpackiego, lubelskiego od godz. 11:00 dnia 03.07.2020 do godz. 07:00 dnia 04.07.2020

2020-07-03 08:53:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 małopolskie (13 powiatów) od 11:00/03.07 do 22:00/03.07.2020 deszcz 40 mm, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tarnowski, Tarnów i tatrzański .

2020-07-03 08:52:00

Czy wiesz, że w twoim domu mieszka złodziej? Stary piec kradnie twój czas, wygodę, zdrowie, spokój,
a nawet pieniądze!

Zamiast spędzać czas z rodziną, wciąż musisz zbiegać do kotłowni, by nakarmić złodzieja! Czas z tym skończyć i wyrzucić go z domu!

Więcej na:

https://powietrze.malopolska.pl/zmienpiec/

https://powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie/

2020-07-02 23:52:00

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, ze zm.) – gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Mając na uwadze art. 6r ust. 2 w/w ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • obsługi administracyjnej tego systemu;
  • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
2020-07-02 23:51:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: gwałtowne wzrosty stanów wody/1/- zlewnia Wisły w obrębie województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego od godz. 12:00 dnia 02.07.2020 do godz. 07:00 dnia 02.07.2020

2020-07-02 08:51:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 12:00/02.07 do 22:00/02.07.2020 deszcz 35 mm, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2020-07-02 08:50:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005