A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 małopolskie (21 powiatów) od 12:00/18.06 do 18:00/22.06.2021 temp. maks 29-32 st, temp. min od 15-18 st. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, wadowicki i wielicki.

2021-06-17 22:40:00

Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że w dniach 17-21 maja 2021 roku odbędzie się ćwiczenie „RENEGADE/SAREX/21 o zasięgu krajowym z wykorzystaniem systemów alarmowania wojsk i ludności cywilnej. W ramach ćwiczenia w dniu 20 maja 2021 roku w godzinach od 8:00 do 11:00 planowane jest użycie sygnałów alarmowych ( sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczące zagrożenia z powietrza”

2021-05-17 17:50:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ /1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 18:00/17.05 do 14:00/18.05.2021 50 mm. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2021-05-17 17:49:00

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 12:30 dnia 14.05.2021 do godz. 09:00 dnia 15.05.2021 Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy. Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70% Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin.

2021-05-14 17:53:00

Rozpoczął się okres, w którym corocznie obserwujemy znaczący wzrost liczby pożarów suchych traw na łąkach, nieużytkach i polach. Ma to związek z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych.

Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Ofiarami tych zdarzeń są niejednokrotnie sami sprawcy podpaleń, jak również osoby postronne oraz strażacy biorący udział w akcjach ratowniczych.  Pożary traw zagrażają również lasom, domom mieszkalnym i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Stwarzają też niebezpieczeństwo dla podróżujących, gdyż dym znacznie ogranicza widoczność, co może doprowadzić do groźnych wypadków i kolizji.

2021-03-26 20:57:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 małopolskie (10 powiatów) od 03:00/05.03 do 15:00/05.03.2021 przyrost pokrywy do 15 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, suski, tatrzański i wadowicki.

2021-03-04 16:25:00

Oblodzenie/1 (wszystkie powiaty) Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników

2021-03-04 14:26:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: ROZTOPY/1małopolskie ( 5 powiatów ) od 15:00/21.02 do 18:00/23.02.2021 Wzrost temp. do 9 st, wiatr 30 km/h, porywy 60 km/h. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, suski i tatrzański.

2021-02-22 22:30:00

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi wałęsających się samowolnie psów, czyli zwierząt niedopilnowanych należycie przez swojego właściciela, Urząd Gminy Uście Gorlickie przypomina, że posiadanie zwierząt łączy się z szeregiem obowiązków.

Właściciele, którzy pozwalają swoim zwierzętom biegać samowolnie poza teren posesji mogą zostać ukarani mandatem zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń, który mówi „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.”

2021-02-22 22:29:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 małopolskie (7 powiatów) od 18:00/19.02 do 08:00/20.02.2021 temp. min od-7 st. do -3 st., lokalnie -9 st., przy gruncie do -9 st., ślisko. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz i tatrzański.

2021-02-19 17:04:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005