A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 małopolskie (7 powiatów) od 07:00/06.05 do 03:00/07.05.2020 35mm. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański.

2020-05-06 22:55:00

Szanowni Państwo, Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej w dniu 29 kwietnia podjął decyzję o otwarciu biur dla rolników oczekujących pomocy przy wypełnianiu wniosków obszarowych, z koniecznością zachowania zasad ochrony zdrowia i życia rolników oraz pracowników. Rolników, którzy zechcą skorzystać z tej formy pomocy prosimy o pozostawienie w wyznaczonych miejscach w biurach izby dokumentów źródłowych w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem. Wewnątrz koperty należy zamieścić adres, telefon i e-mail. Pracownicy izby skontaktują się z rolnikiem telefonicznie lub mailowo w celu wyjaśnienia dalszej procedury wypełniania wniosków. Kontakt do biur Małopolskiej Izby Rolniczej:

2020-05-06 22:54:00

Szanowni Państwo, informuję o zmianie godzin funkcjonowania specjalnej infolinii dla Seniorów, uruchomionej przez wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji. Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.30.

2020-05-06 22:53:00

Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie ogłosiło nabór wniosków dla przedsiębiorców o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość”

Celem projektu grantowego jest wsparcie małopolskich MŚP borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz tych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z tą epidemią.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru znajdziecie Państwo bezpośrednio na stronie www. Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rusza-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej

2020-05-05 15:10:00

Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o zamieszczenie na lokalnej stronie internetowej i jeśli to możliwe wydrukowanie ogłoszenia o zaginionym kocie. Opis kotki jest w załączonym ogłoszeniu. Kotka jest bardzo płochliwa, kot nie wychodzący, wysterylizowana. W razie odnalezienie prosimy o kontakt pod numerem 519 767 380. Gdyby ktoś ją znalazł proszę o dokarmienie, dla znalazcy nagroda. Pozdrawiam Paweł Woźniak

2020-05-04 22:58:00

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 5 maja 2020 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XIII Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2020-04-29 21:21:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 4 maja 2020 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim.

2020-04-29 21:17:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 małopolskie (8 powiatów) od 22:00/21.04 do 08:00/23.04.2020 temp. min -3 st, przy gruncie -7 st. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański

2020-04-21 19:25:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 830 na sali posiedzeń w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim.

2020-04-21 19:18:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 1000 na sali posiedzeń w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Analiza materiałów sesyjnych. 3. Sprawy bieżące. 4. Dyskusje i wnioski. 5. Zakończenie posiedzenia.

2020-04-20 14:06:00

Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją dot. występowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zachorowań na COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) wprowadzamy zaostrzone zasady pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej Podjął decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług. Biorąc pod uwagę powyższe pragniemy poinformować, że od dnia: tj. 16.03.2020 r. do odwołania: • Inkasenci ZGKiM nie będą dokonywać odczytów wodomierzy, • rzeczywiste odczyty wodomierzy należy zgłaszać WYŁĄCZNIE telefonicznie 18 3532007, na adres e-mail: zgkim@usciegorlickie.pl, lub poprzez formularz „Przekaż stan licznika” na stronie www.zgkimwysowa.pl • w przypadku braku odczytu wodomierza faktury zostaną wystawione w oparciu o średnie zużycie wody z ostatnich 2 okresów obrachunkowych. Zaznaczamy, że podjęte działania mają charakter wyłącznie prewencyjny – ZGKiM w Wysowej mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i naszych Klientów, chce w ten sposób do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt. Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) dotychczasowy sposób funkcjonowania Zakładu zostanie przywrócony. Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

2020-04-16 20:42:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim informuje, że w związku z wystąpieniem w Polsce zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii i wprowadzonymi ograniczeniami pomoc w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, prawnego, socjalnego) można nadal uzyskać w formie telefonicznej – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem socjalnym. Numer telefonu – 18-35-16-491 wew. 25

2020-04-16 08:18:00

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

2020-04-08 10:45:00
2020-04-07 20:25:00

W dniu 10.04.2020 (piątek) Urząd Gminy Uście Gorlickie czynny do godziny 12:00

2020-04-07 20:21:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005