A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim w pokoju nr 3 w godzinach 7.30 -15.30 przez osoby, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

2019-06-14 15:50:00

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców gminy do skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych, pedagogicznych, prawnych oraz mediacji rodzinnych w Punkcie Konsultacyjnym w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim w okresie od lutego do grudnia 2019 roku.

2019-02-14 12:53:00

Celem programu jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych. W ramach programu może być udzielona pomoc w zakresie: 1. Posiłku 2. Zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 3. Świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych Z programu mogą korzystać osoby i rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wys. do 150% kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej DOFINANSOWANIE 2017 rok [96 640,00 zł ] 2018 rok [101 520,00 zł ] CAŁKOWITA WARTOŚĆ 2017 rok [131429,90 zł] 2018 rok [139 677,20 zł ]

2019-01-30 09:38:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim informuje, że od 01 stycznia 2019 roku została znowelizowana ustawa o Karcie Dużej Rodziny  w związku z tym o wydanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim lub przez internet.  

2019-01-01 15:52:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim informuje, że z dniem 1 października 2018 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, wzrosły progi dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej. Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Tym samym z dniem 1 października 2018 r. będą one wynosić:

2018-10-10 21:52:00

Od dnia 01.04.2018 r. ponownie będzie można skorzystać z poradnictwa specjalistycznego.

Mieszkańcy gminy Uście Gorlickie, mogą uzyskać pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną, prawną oraz skorzystać z mediacji rodzinnych i doradztwa zawodowego.

Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców gminy Uście Gorlickie będzie działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim.

Celem Punktu Konsultacyjnego jest poradnictwo osobom/rodzinom mającym trudności i potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

Usługi Punktu Konsultacyjnego przeznaczone są dla wszystkich mieszkańców gminy Uście Gorlickie, niezależnie od dochodu i są świadczone BEZPŁATNIE.

2018-04-11 14:12:00

Od dnia 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. wysokość zasiłku rodzinnego i niżej wymienionych dodatków do zasiłku rodzinnego nie ulega zmianie (stan prawny uregulowany ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin art. 32 cytowanej ustawy) i wynosić będzie:

2017-09-20 19:56:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim informuje o zmianach przepisów w świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym i programie 500+ dla rodzin, które będą obowiązywać od 1 sierpnia 2017 roku.

2017-09-20 15:37:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005