A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

AKTUALIZACJA INFORMACJI z dnia 16.09.2021 r.

„POSIŁEK W DOMU I W SZKOLE NA LATA 2019-2023”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Aneksem Nr 2/2021 zostało zwiększone dofinasowanie zadania własnego na realizację zadania w ramach rządowego programu

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych.

W ramach programu może być udzielona pomoc w zakresie:

2021-09-16 09:55:00
Informacja o szczepieniu podczas Dni Huculskich

Informacja o szczepieniu podczas Dni Huculskich

2021-09-16 08:31:00

Spotkanie z ekspertem ZUS który pomoże w założeniu profilu PUE

2021-08-24 14:35:00

Dofinansowanie zadania własnego beneficjęta dotacji polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – klubu samopomocy

2021-03-30 09:48:00
2021-03-30 09:47:00

Dofinansowanie zadania własnego beneficjęta dotacji polegającego na wyremontowaniu, zgodnie ze złożonym wnioskiem pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby ośrodka pomocy społecznej w uściu gorlickim, w tym na potrzeby osób korzystających z pomocy ośrodka

2021-03-30 09:45:00

Celem programu jest wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

2021-03-30 09:42:00
ZadanieOPS

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej  w tym: zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników

2021-03-17 22:55:00
Zadanie2OPS

ZADANIE: Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej  w związku z realizacją działań mających na celu rozwój pomocy społecznej

DOTACJA CELOWA

W ramach w/w działania środki finansowe przeznaczone są na realizację dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej poprzez poprawę dostępności do usług pomocy społecznej, rozwój pracy socjalnej oraz podniesienie jakości działalności Ośrodka.

Dotacja jest realizowana w obszarze:

II – realizacja dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy ( prowadzenie specjalistycznego poradnictwa)

IV – podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych.

 

2021-03-17 22:50:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005