A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:
ZadanieOPS

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej  w tym: zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników

2021-03-17 22:55:00
Zadanie2OPS

ZADANIE: Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej  w związku z realizacją działań mających na celu rozwój pomocy społecznej

DOTACJA CELOWA

W ramach w/w działania środki finansowe przeznaczone są na realizację dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej poprzez poprawę dostępności do usług pomocy społecznej, rozwój pracy socjalnej oraz podniesienie jakości działalności Ośrodka.

Dotacja jest realizowana w obszarze:

II – realizacja dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy ( prowadzenie specjalistycznego poradnictwa)

IV – podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych.

 

2021-03-17 22:50:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach uprzejmie prosi mieszkańców Gminy Uście Gorlickie o zapoznanie się z informacją promującą instalowanie aplikacji STOP COVID. Aplikacja jest dobrowolna, bezpłatna i zapewnia pełną anonimowość. Pomaga w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Ważne aby z aplikacji skorzystało jak najwięcej osób. Więcej informacji dot. aplikacji znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe/pytania-i-odpowiedzi

2021-03-01 15:31:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim informuje: w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym
wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało
Program „Wspieraj Seniora”.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego, ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

2021-03-01 09:32:00

14 stycznia 2021 roku Wójt Gminy Uście Gorlickie Zarządzeniem NR 3/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku powołał Monikę Baran – Pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim na koordynatora gminnego ds. szczepień przeciw COVID-19. Do zadań koordynatora należy między innymi: - organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, - organizacja akcji informacyjnej dot. szczepień, - współpraca z punktem szczepień zlokalizowanym na terenie gminy Uście Gorlickie, - współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi w zakresie Narodowego Programu Szczepień. Dane kontaktowe koordynatora: Monika Baran – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim tel. 18-35-16-491 w.22 (w godzinach pracy Ośrodka – od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30) mail: ops@usciegorlickie.pl

2021-02-01 16:50:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim informuje, że od stycznia 2021 roku nadal można uzyskać pomoc w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, prawnego) w godzinach pracy Ośrodka – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem socjalnym. Numer telefonu – 18-35-16-491 wew. 22

2021-01-22 17:03:00
POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych.

2021-01-14 17:46:00

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 103/2020 Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Uście Gorlickie na lata 2021-2026,  zaprasza się mieszkańców, instytucje  oraz podmioty gospodarcze do składania uwag i propozycji do projektu dokumentu Gminna Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Uście Gorlickie na lata 2021 – 2026.

W dokumencie tym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Gminy Uście Gorlickie i sposoby rozwiązywania problemów społecznych. W ciągu najbliższych lat.

Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 12 listopada 2020 r.  do 25 listopada 2020 r.

Wnioski i uwagi można składać na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na formularzu konsultacji społecznych stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2020  Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 października 2020 r.

2020-11-12 21:29:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim informuje: w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym
wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało
Program „Wspieraj Seniora”.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego, ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Na jaką pomoc mogą liczyć osoby starsze w ramach programu?

2020-11-10 21:40:00

Starosta gorlicki poszukuje osób chętnych do niesienia pomocy osobom potrzebującym i wsparcia w domu pomocy społecznej w opiece nad pensjonariuszami posiadających przygotowanie zawodowe z zakresu

  • Personelu pielęgniarskiego,
  • Ratowników medycznych
  • Opiekunów medycznych

Dane kontaktowe: 18 3516491, email: ops@usciegorlickie.pl

2020-11-04 18:58:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005