A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim informuje: w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym
wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało
Program „Wspieraj Seniora”.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego, ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

2021-03-01 09:32:00

14 stycznia 2021 roku Wójt Gminy Uście Gorlickie Zarządzeniem NR 3/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku powołał Monikę Baran – Pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim na koordynatora gminnego ds. szczepień przeciw COVID-19. Do zadań koordynatora należy między innymi: - organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, - organizacja akcji informacyjnej dot. szczepień, - współpraca z punktem szczepień zlokalizowanym na terenie gminy Uście Gorlickie, - współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi w zakresie Narodowego Programu Szczepień. Dane kontaktowe koordynatora: Monika Baran – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim tel. 18-35-16-491 w.22 (w godzinach pracy Ośrodka – od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30) mail: ops@usciegorlickie.pl

2021-02-01 16:50:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim informuje, że od stycznia 2021 roku nadal można uzyskać pomoc w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, prawnego) w godzinach pracy Ośrodka – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem socjalnym. Numer telefonu – 18-35-16-491 wew. 22

2021-01-22 17:03:00
POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych.

2021-01-14 17:46:00

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 103/2020 Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Uście Gorlickie na lata 2021-2026,  zaprasza się mieszkańców, instytucje  oraz podmioty gospodarcze do składania uwag i propozycji do projektu dokumentu Gminna Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Uście Gorlickie na lata 2021 – 2026.

W dokumencie tym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Gminy Uście Gorlickie i sposoby rozwiązywania problemów społecznych. W ciągu najbliższych lat.

Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 12 listopada 2020 r.  do 25 listopada 2020 r.

Wnioski i uwagi można składać na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na formularzu konsultacji społecznych stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2020  Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 października 2020 r.

2020-11-12 21:29:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim informuje: w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym
wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało
Program „Wspieraj Seniora”.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego, ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Na jaką pomoc mogą liczyć osoby starsze w ramach programu?

2020-11-10 21:40:00

Starosta gorlicki poszukuje osób chętnych do niesienia pomocy osobom potrzebującym i wsparcia w domu pomocy społecznej w opiece nad pensjonariuszami posiadających przygotowanie zawodowe z zakresu

  • Personelu pielęgniarskiego,
  • Ratowników medycznych
  • Opiekunów medycznych

Dane kontaktowe: 18 3516491, email: ops@usciegorlickie.pl

2020-11-04 18:58:00

W zgodnie z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2020/2021 będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Obok wyższego kryterium dochodowego w/w ustawie ustawodawca wprowadził dodatkowe przepisy dotyczące ustalenia prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego tzw. mechanizm „ złotówka za złotówkę”

2020-07-24 08:18:00

Dzień dobry, Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT GORLICKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje. Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich. Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również edukację prawną. Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie linku do spotu promocyjnego zachęcającego do korzystania ze świadczeń, na stronach internetowych, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby mieszkańców. LINK DO FILMIKU:

2020-07-01 17:30:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim informuje, że w związku z wystąpieniem w Polsce zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii i wprowadzonymi ograniczeniami pomoc w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, prawnego, socjalnego) można nadal uzyskać w formie telefonicznej – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem socjalnym. Numer telefonu – 18-35-16-491 wew. 25

2020-04-16 08:18:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005