A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim informuje, że z dniem 1 października 2018 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, wzrosły progi dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej. Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Tym samym z dniem 1 października 2018 r. będą one wynosić:

2018-10-10 21:52:00

Od dnia 01.04.2018 r. ponownie będzie można skorzystać z poradnictwa specjalistycznego.

Mieszkańcy gminy Uście Gorlickie, mogą uzyskać pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną, prawną oraz skorzystać z mediacji rodzinnych i doradztwa zawodowego.

Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców gminy Uście Gorlickie będzie działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim.

Celem Punktu Konsultacyjnego jest poradnictwo osobom/rodzinom mającym trudności i potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

Usługi Punktu Konsultacyjnego przeznaczone są dla wszystkich mieszkańców gminy Uście Gorlickie, niezależnie od dochodu i są świadczone BEZPŁATNIE.

2018-04-11 14:12:00

Od dnia 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. wysokość zasiłku rodzinnego i niżej wymienionych dodatków do zasiłku rodzinnego nie ulega zmianie (stan prawny uregulowany ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin art. 32 cytowanej ustawy) i wynosić będzie:

2017-09-20 19:56:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim informuje o zmianach przepisów w świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym i programie 500+ dla rodzin, które będą obowiązywać od 1 sierpnia 2017 roku.

2017-09-20 15:37:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005