A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 17 marca 2020 r. o godz.900 w biurze Rady Gminy.

2020-03-05 21:45:00

Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800-190-590 – tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Pod numerem bezpłatnej i całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Konsultanci poinformują Cię: · czym jest koronawirus · jak się zabezpieczyć przed koronawirusem · co zrobić, gdy wracasz z kraju, w którym zdarzyły się przypadki zakażenia koronawirusem i masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia · gdzie znajdziesz najbliższą placówkę inspekcji sanitarnej lub oddział zakaźny szpitala oraz dowiesz się jak się z nimi skontaktować · gdy będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem w sytuacji podejrzenia zakażania koronawirusem.

2020-03-02 17:15:00

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 4 marca 2020 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XII Sesja Rady Gminy. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Wnioski do porządku obrad. 4. Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji. 6. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

2020-02-28 14:06:00

Szanowni mieszkańcy!

 

W związku z coraz częstymi przypadkami likwidacji kursów autobusowych regularnych na terenie powiatu (szczególnie na terenie gminy Uście Gorlickie), a co za tym idzie sukcesywnego pozbawiania mieszkańców gminy możliwości dojazdu do miejsc swojej nauki i pracy środkami transportu publicznego, Starosta Gorlicki mając na uwadze wagę problemu, podjął decyzję o dokonaniu szczegółowej analizy możliwości realizacji przewozów regularnych w ramach transportu zbiorowego przez samorząd powiatowy, przy wsparciu poszczególnych gmin.

W celu zasięgnięcia opinii mieszkańców w kwestii potrzeb z zakresu połączeń autobusowych na terenie powiatu, a w dalszej kolejności w celu przygotowania strategii kompleksowego rozwiązania problemu, na zlecenie Powiatu została przygotowana szczegółowa ankieta w której, znajduje się szereg pytań dotyczących potrzeb komunikacyjnych mieszkańców oraz diagnozy aktualnego stanu faktycznego.

2020-02-27 19:26:00

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 25.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania,) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

2020-02-27 19:21:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 1100 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Analiza systemu gospodarowania odpadami pod kątem zmian. 3. Analiza materiałów sesyjnych. 4. Sprawy bieżące. 5. Dyskusje i wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Mirosław PEŁECHACZ

2020-02-19 20:26:00

Uprzejmie informuję, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie (ankieterów i teleankieterów statystycznych) metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację służbową podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego.

2020-02-17 20:29:00

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I URZĄD GMINY UŚCIE GORLICKIE ZAPRASZAJĄ mieszkańców Gminy Uście Gorlickie na indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania środków z funduszy europejskich termin dyżuru : 28 lutego 2020 roku (piątek) godz. 11:30-14:00 miejsce: Urząd Gminy Uście Gorlickie 38 – 315 Uście Gorlickie 80 Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane: - preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, - dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej - pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

2020-02-13 21:45:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 małopolskie( 6 powiatów) od 09:35/11.02 do 18:00/11.02.2020 prędkość do 50 km/h, porywy do 100 km/h.. Dotyczy powiatów: dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz, tarnowski i Tarnów.

2020-02-11 13:46:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie( wszystkie powiaty) od 05:00/11.02 do 18:00/11.02.2020 prędkość do 40 km/h, porywy do 85 km/h.. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

2020-02-11 13:40:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 małopolskie(4 powiaty) od 10:15/07.02 do 15:00/07.02.2020 temp. - 1 st., przy gruncie – 2 st., ślisko. Dotyczy powiatów dąbrowski, gorlicki, tarnowski i Tarnów

2020-02-07 14:42:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 małopolskie (5 powiatów) od 11:00/06.02 do 10:00/07.02.2020 przyrost pokrywy 20 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, suski i tatrzański.

2020-02-06 16:32:00

Starostwo Powiatowe w Gorlicach w celu zasięgnięcia opinii mieszkańców z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gorlickiego przesyła link do ankiety, z prośbą o jej wypełnienie przez mieszkańców naszego powiatu: https://www.interankiety.pl/i/qDQ8X69v

2020-02-05 16:39:00

Na skutek występujących opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem na rzekach prognozowane są wzrosty poziomu wody ( lokalnie gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Miejscami możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

2020-02-04 14:45:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 małopolskie (8 powiatów) od 16:00/04.02 do 10:00/05.02.2020 przyrost pokrywy 25 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i wadowicki.

2020-02-04 14:41:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005