A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 małopolskie (3 powiaty) od 08:00/04.02 do 08:00/05.02.2020 30 mm do 45 mm Dotyczy powiatów: gorlicki, tarnowski i Tarnów.

2020-02-04 09:53:00

Od dnia 01.02.2020 r. ponownie będzie można skorzystać z poradnictwa specjalistycznego. Mieszkańcy gminy Uście Gorlickie, mogą uzyskać pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, socjalną, prawną, skorzystać z konsultacji psychiatrycznych oraz psychoterapii. Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców gminy Uście Gorlickie będzie działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim.

2020-02-03 11:21:00

Został przeprowadzony remont i zakupiono wyposażenie na potrzeby prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysowej-Zdroju. Realizacja zadania od 01.11.2019 do 31.12.2019. Otrzymane dofinansowanie w ramach Programu „Za życiem” wyniosło 220.869,30 zł.

2020-01-30 10:10:00

W nawiązaniu do pisma Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pragnę poinformować o możliwości uzyskania przez przedsiębiorców i instytucje sektora publicznego jak i prywatnego oraz organizacje wszystkich sektorów gospodarki, wpisu do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Mając na celu troskę o środowisko w Polsce, jak i na świecie zachęcam aby jak największa liczba organizacji dążyła do nieustannej poprawy swojej działalności na rzecz środowiska poprzez przestrzeganie norm i przepisów ochrony środowiska. Podstawę prawną EMAS (ang. Eco-Management and Audit Scheme) stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Adresowany jest do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych. Certyfikat przyznawany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska po zarejestrowaniu w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oznacza spełnienie przez organizację najwyższych wymogów z zakresu ochrony środowiska. Po szczegółowe informację zapraszam na stronę internetową http://emas.gdos.gov.pl/, a jednocześnie załączam pismo przewodnie od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Mając powyższe na uwadze zachęcam do podjęcia działań w celu rozpowszechnienia informacji o możliwości uzyskania przez jak największą liczbę organizacji, wpisu do krajowego rejestru s

2020-01-29 13:30:00

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XI Sesja Rady Gminy. Projekt porządku obrad:

2020-01-20 15:43:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 800 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2020-01-15 11:49:00

Biały Orlik - lodowisko w Wysowej-Zdrój czynne codziennie od dnia 2020-01-11 w godziach:

Poniedziałek i Czwartek: 13:00 - 19:00

Pozostałe dni: 13:00 - 20:00

Wstęp oraz wypożycznie łyżew jest bezpłatne

2020-01-10 13:08:00

Nabór na zajęcia prowadzony jest przez cały czas aż do maja 2020 roku. Ze szczegółowymi zasadami naboru można zapoznać się w Regulaminie Projektu i Rekrutacji.

2020-01-10 12:28:00

Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 Modernizacja gospodarstw rolnych - w obszarze d - już w marcu! Kiedy i o co jeszcze można będzie się ubiegać w ARiMR w tym roku? Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na stronie www.arimr.gov.pl i na naszym profilu na fb www.facebook.com/MalopolskiARiMR/ https://link.do/r74CV

2020-01-09 12:41:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 r. o godz. 900 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2019-12-30 18:19:00

Pismo RIO w sprawie projektu budżetu na rok 2020

2019-12-19 00:28:00

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY UŚCIE GORLICKIE

W związku z realizacją zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego oraz obowiązkiem przeprowadzania kontroli palenisk indywidualnych nałożonym na organy samorządowe przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z póżn. zm. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) Wójt Gminy informuje, iż począwszy od grudnia br. w okresach w jesienno – zimowych na terenie gminy Uście Gorlickie będą przeprowadzane coroczne kontrole palenisk domowych.    

Obowiązkiem mieszkańców w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z niskiej emisji jest przestrzeganie zapisów Uchwały antysmogowej dla Małopolski w zakresie instalacji w których następuje spalanie paliw oraz rodzajów paliw a także kategoryczny zakaz spalania odpadów.

 

2019-12-10 15:15:00

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy UŚCIE GORLICKIE

2019-11-07 22:24:00

Grupy rodzinne AL-ANON serdecznie zapraszamy na mityng informacyjny w poniedziałek 30-09-2019 o godz.17:00 w sali obrad Rady Gminy w Uściu Gorlickim (wcześniejszy budynek OPS).

Grupy rodzinne AL-ANON są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików istnieją one w tym celu, aby rozwiązać wspólne problemy poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją.

2019-09-25 17:27:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005