A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Szanowni Państwo! W związku z dynamicznym rozprzestrzenieniem się koronowirusa w Polsce, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie kampanii dopłat obszarowych 2020. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizuje pomoc rolnikom w wypełnianiu e-wniosków o dotacje unijne zgodnie z planowaną działalnością statutową, z zachowaniem zasad szczególnego bezpieczeństwa.

2020-03-14 09:46:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 14.00/13/03 do 24.00/13.03.2020 prędkość do 45 km/h, porywy do 80 km/h. W. dotyczy powiatów : wszystkie powiaty

2020-03-14 09:45:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (15 powiatów) od 11:00/12.03 do 18:00/12.03.2020 prędkość do 35 km/, porywy do 80 km/h, SW. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański,wadowicki i wielicki

2020-03-14 09:44:00

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie
województwa małopolskiego

2020-03-14 09:42:00

Wszystkie informacje nt. zagrożenia koronawirusem znajdują się pod linkiem: http://www.usciegorlickie.pl/koronawirus

2020-03-14 09:36:00

Szanowni Państwo,

 

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

W załączeniu przekazujemy informacje dotyczące czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Jednocześnie apelujemy do Państwa o bieżące sprawdzanie komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Z poważaniem

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEN

2020-03-12 08:07:00

Szanowni Państwo Mieszkańcy Powiatu Gorlickiego Mając na uwadze aktualna sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju, w celu zapobiegania rozpowszechnianiu się koronawirusa SARS CoV-2, apeluje do wszystkich Mieszkańców Powiatu Gorlickiego, o ograniczenie wizyt w Urzędach do niezbędnie koniecznych. Jeśli sprawy nie są pilne, proszę, aby w miara możliwości odkładać je na inny, bardziej dogodny moment, lub jeśli to tylko możliwe załatwiać je pisemnie, telefonicznie lub droga elektroniczna. Wszelkie dane kontaktowe znaleźć można na podmiotowych stronach internetowych lub w Biuletynach Informacji Publicznej Urzędów. Podczas wizyt w Urzędach proszę o zachowywanie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, tj. unikanie bezpośredniego kontaktu, poprzez zachowanie odpowiedniej odległości oraz stosowanie Grodków higienicznych i dezynfekcyjnych. Podjęte dziamania maja charakter prewencyjny i służą zapewnieniu wzajemnego bezpieczeństwa osób. Stosowanie powyższych zaleceń z pewnością wpłynie na zminimalizowanie ryzyka zakażenia oraz rozprzestrzeniania sio wirusa. Starosta Gorlicki Maria Gubała

2020-03-11 20:13:00

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

1)      zarządzam do 25 marca br. zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;

2)      polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca br. działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

 

Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik

2020-03-11 16:49:00

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy wszystkim Rolnikom, że większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez Internet (24 h/dobę  portal IRZPLus; od 15 marca rusza aplikacja eWniosek). Oświadczenie o dopłaty bezpośrednie można wysłać pocztą( w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego). Masz wątpliwości, pytania, chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do najbliższej placówki ARiMR.

Wykaz telefonów małopolskich biur ARiMR dostępny na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce KONTAKT – ODDZIAŁY REGIONALNE – MAŁOPOLSKI – DANE ADRESOWE

????ℹ️???? Wykaz telefonów małopolskich biur ARiMR: https://link.do/N2FGo

2020-03-11 14:03:00

Szpital Specjalistyczny im. H Klimontowicza w Gorlicach uprzejmie informuje że ze względów epidemiologicznych od dnia 11 marca 2020 od godz. 6:00 wprowadza całodobowo następujące środki ostrożności:

1) Wejście do budynku głównego Szpitala oraz Przychodni Specjalistycznych będzie możliwe tylko poprzez wejście główne od ul. Armii Krajowej

2020-03-10 22:44:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (6 powiatów) od 21:00/10.03 do 08:00/11.03.2020 prędkość do 40 km/, porywy do 75 km/h, SW. Dotyczy powiatów: gorlicki,nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański

2020-03-10 15:41:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 17 marca 2020 r. o godz.900 w biurze Rady Gminy.

2020-03-05 21:45:00

Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800-190-590 – tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Pod numerem bezpłatnej i całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Konsultanci poinformują Cię: · czym jest koronawirus · jak się zabezpieczyć przed koronawirusem · co zrobić, gdy wracasz z kraju, w którym zdarzyły się przypadki zakażenia koronawirusem i masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia · gdzie znajdziesz najbliższą placówkę inspekcji sanitarnej lub oddział zakaźny szpitala oraz dowiesz się jak się z nimi skontaktować · gdy będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem w sytuacji podejrzenia zakażania koronawirusem.

2020-03-02 17:15:00

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 4 marca 2020 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XII Sesja Rady Gminy. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Wnioski do porządku obrad. 4. Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji. 6. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

2020-02-28 14:06:00

Szanowni mieszkańcy!

 

W związku z coraz częstymi przypadkami likwidacji kursów autobusowych regularnych na terenie powiatu (szczególnie na terenie gminy Uście Gorlickie), a co za tym idzie sukcesywnego pozbawiania mieszkańców gminy możliwości dojazdu do miejsc swojej nauki i pracy środkami transportu publicznego, Starosta Gorlicki mając na uwadze wagę problemu, podjął decyzję o dokonaniu szczegółowej analizy możliwości realizacji przewozów regularnych w ramach transportu zbiorowego przez samorząd powiatowy, przy wsparciu poszczególnych gmin.

W celu zasięgnięcia opinii mieszkańców w kwestii potrzeb z zakresu połączeń autobusowych na terenie powiatu, a w dalszej kolejności w celu przygotowania strategii kompleksowego rozwiązania problemu, na zlecenie Powiatu została przygotowana szczegółowa ankieta w której, znajduje się szereg pytań dotyczących potrzeb komunikacyjnych mieszkańców oraz diagnozy aktualnego stanu faktycznego.

2020-02-27 19:26:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005