A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Od 31 marca do 29 maja 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych". Wsparcie można otrzymać na zakup maszyn i budynki inwentarskie w ramach inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - obszar D. Jakie wsparcie i dla kogo? O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej między 13 tys. euro a 200 tys. euro.

2020-04-06 18:39:00

Do 29 maja ARiMR przyjmować będzie wnioski o wsparcie finansowe na restrukturyzację małych gospodarstw. O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. Jaka pomoc i dla kogo? Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem - dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

2020-04-06 18:36:00

Święto Chrztu Polski

2020-04-06 18:34:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 małopolskie (8 powiatów) od 07:35/02.04 do  08:00/03.04.2020 temp. min: od  -3o C lok. ok. -5o C, przy gruncie od -5o C lok. ok. -7o C, temp. maks. ok. 8o C. Dotyczy powiatów : gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański

2020-04-02 20:38:00

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

2020-04-01 15:32:00

Rozporządzenie RM z dnia 31 marca 2020 r.

2020-04-01 15:00:00

W dniu 31 marca 2020 roku odbędzie się nadzwyczajna XVI sesja Rady Powiatu Gorlickiego.

2020-03-30 18:47:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 małopolskie (5 powiatów) od 07:09/27.03 do 09:00/28.03.2020 temp. min -4 st, przy gruncie około -5 st, temp maks 9-12 st.. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i suski.

2020-03-27 19:35:00

Decyzją Ministra SWiA przedłużono okres tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej do 13 kwietnia br. Ponadto od 27 marca br. obowiązkową kwarantanną zostaną również objęte osoby pracujące w kraju sąsiednim. Ze względu na zawiłość tematu, dynamikę zmian wprowadzanych w przepisach oraz mając na uwadze prawidłowe zrozumienie materiału ukazującego się na Państwa stronie internetowej przez odbiorców, proponuję zapoznać się z treścią komunikatów dot. tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, które na bieżąco ukazują się na stronie: https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ Jeśli to możliwe, zwracam się z prośbą o umieszczanie aktualnych informacji dot. tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej. Pod poniżej przesłanym linkiem znajdą Państwo najbardziej aktualny komunikat, który możecie Państwo udostępnić na Waszej stronie internetowej: https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/37181,Kontrola-graniczna-przedluzona-Kolejne-ograniczenia-w-przekraczaniu-granicy-RP.html. Jednocześnie zachęcam Państwa do śledzenia na bieżąco strony Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Z poważaniem Justyna DROŻDŻ Straszy specjalista Referatu Prasowego

2020-03-26 16:20:00

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projektach: 1. DORADZTWO W OBSZARZE HR - „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” - finansowanym ze środków EFS w ramach pomocy de minimis. Działania w projekcie są ukierunkowane na:  zmniejszenie rotacji pracowników i kosztów z nią związanych,  rozwój kadry menadżerskiej,  zwiększenie motywacji pracowników,  poprawę atmosfery i efektywności pracy,  ograniczenie konfliktów międzypokoleniowych, W Projekcie mogą wziąć udział Pracodawcy zatrudniający więcej niż 9 pracowników z terenu województwa małopolskiego oraz ich pracownicy. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

2020-03-26 16:19:00

Szanowni Państwo ! W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa, prosimy aby dla własnego bezpieczeństwa POZOSTAĆ W DOMACH !!! Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, zachowując dystans co najmniej 2 metrów. Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. APELUJEMY – ZOSTAŃCIE W DOMACH !!! To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii, zależy zdrowie i życie nasze oraz naszych najbliższych.

2020-03-26 16:15:00

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu w załączeniu przesyła zawiadomienie z dnia 24 marca 2020r. znak: SKO-OŚ-4170-8/20 w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nr 5/2015 Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 25.22.2015r. – celem upublicznienia tego pisma na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Uście Gorlickie.

2020-03-26 16:13:00

Mimo trudności związanych z pandemią koronawirusa, małopolscy rolnicy najlepiej w kraju radzą sobie z wnioskowaniem o dopłaty za 2020 rok. Już ponad 12 tysięcy oświadczeń i wniosków elektronicznych wpłynęło do ARiMR. Oznacza to, że przeszło 10% osób spośród tych, które ubiegały się o płatności w ubiegłym roku, dopełniło formalności.

2020-03-25 16:12:00

Szanowni Państwo, W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, informuję, że ankieterzy statystyczni Urzędu Statystycznego w Krakowie nie odwiedzają mieszkań wylosowanych do badań ankietowych do odwołania. Badania ankietowe są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie. Statystyka Publiczna, w trybie ciągłym jest zobowiązana do pozyskiwania danych niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji, dlatego dane uzyskiwane od naszych Respondentów są niezwykle ważne. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z badaniami lub w celu weryfikacji ankietera statystycznego prosimy o kontakt mailowy z Urzędem Statystycznym w Krakowie.

2020-03-24 16:34:00

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji. Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.

2020-03-24 15:46:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005