A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 5 maja 2020 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XIII Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2020-04-29 21:21:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 4 maja 2020 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim.

2020-04-29 21:17:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 małopolskie (8 powiatów) od 22:00/21.04 do 08:00/23.04.2020 temp. min -3 st, przy gruncie -7 st. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański

2020-04-21 19:25:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 830 na sali posiedzeń w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim.

2020-04-21 19:18:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 1000 na sali posiedzeń w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Analiza materiałów sesyjnych. 3. Sprawy bieżące. 4. Dyskusje i wnioski. 5. Zakończenie posiedzenia.

2020-04-20 14:06:00

Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją dot. występowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zachorowań na COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) wprowadzamy zaostrzone zasady pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej Podjął decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług. Biorąc pod uwagę powyższe pragniemy poinformować, że od dnia: tj. 16.03.2020 r. do odwołania: • Inkasenci ZGKiM nie będą dokonywać odczytów wodomierzy, • rzeczywiste odczyty wodomierzy należy zgłaszać WYŁĄCZNIE telefonicznie 18 3532007, na adres e-mail: zgkim@usciegorlickie.pl, lub poprzez formularz „Przekaż stan licznika” na stronie www.zgkimwysowa.pl • w przypadku braku odczytu wodomierza faktury zostaną wystawione w oparciu o średnie zużycie wody z ostatnich 2 okresów obrachunkowych. Zaznaczamy, że podjęte działania mają charakter wyłącznie prewencyjny – ZGKiM w Wysowej mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i naszych Klientów, chce w ten sposób do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt. Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) dotychczasowy sposób funkcjonowania Zakładu zostanie przywrócony. Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

2020-04-16 20:42:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim informuje, że w związku z wystąpieniem w Polsce zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii i wprowadzonymi ograniczeniami pomoc w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, prawnego, socjalnego) można nadal uzyskać w formie telefonicznej – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem socjalnym. Numer telefonu – 18-35-16-491 wew. 25

2020-04-16 08:18:00

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

2020-04-08 10:45:00
2020-04-07 20:25:00

W dniu 10.04.2020 (piątek) Urząd Gminy Uście Gorlickie czynny do godziny 12:00

2020-04-07 20:21:00

Epidemia koronawirusa COVID-19 spowodowała, że aktualnie niewielu z nas czuje się bezpiecznie. Konsekwencje obecnej sytuacji odczujemy zapewne wszyscy, niezależnie od stanowiska. Być może konieczna będzie zmiana pracy lub przekwalifikowanie? A może wystarczy nauczyć się biegłej obsługi komputera, żeby móc pracować zdanie? Zmiany mogą przerażać nawet największych optymistów. W trudnym zawodowo czasie warto sięgnąć po pomoc specjalisty i porozmawiać z doradcą zawodowym bez wychodzenia z domu. Doradca pomoże Ci poczuć się bezpiecznie i da Ci wskazówki, jak odnaleźć się w nowej sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo, dzięki zdalnym szkoleniom zdobędziesz nowe umiejętności bez wychodzenia z domu.

2020-04-07 20:19:00

Oddział Małopolski PFRON informuje, o uruchomieniu realizacji programu pomocowego dla osób z niepełnosprawnościami w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. O wsparcie finansowe w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” mogą ubiegać się osoby indywidualne oraz samorządy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił dwa moduły – Moduł III i Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Moduł III skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które przebywają w domu i nie mają możliwości udziału w zajęciach oraz rehabilitacji. Wsparcie polega na wypłacie 500 zł miesięcznie, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące. Moduł IV programu dotyczy wsparcia dla samorządów powiatowych, które uruchomią specjalne dodatkowe usługi dla osób z niepełnosprawnościami podczas epidemii. Pomoc udzielana jest w formie refundacji części wydatków poniesionych przez samorządy powiatowe do 100 tys. złotych. POMOC DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

2020-04-07 20:08:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 małopolskie (7 powiatów) od 22:00/06.04 do 08:00/08.04.2020 temp. min lokalnie -5 st, przy gruncie -7 st. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański

2020-04-06 19:06:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005